KEM NỀN

STUDIO WATERWEIGHT SPF 30 FOUNDATION, NHẸ, CÓ THỂ TĂNG ĐỘ PHỦ TRUNG BÌNH, BỀ MẶT SATIN TỰ NHIÊN

GIỚI THIỆU KEM NỀN CẢI TIẾN THẾ HỆ MỚI MANG ĐẾN MÀU SẮC TRONG CÔNG THỨC SIÊU MỎNG NHẸ, ẨM MỊN VÀ CỰC KỲ DỄ CHỊU, LÂU TRÔI ĐẾN HÀNG GIỜ LIỀN. MÀU SẮC CHUẨN VỚI ĐỘ CHE PHỦ TỪ MỎNG ĐẾN TRUNG BÌNH, CÓ THỂ TĂNG THÊM QUA TỪNG LỚP PHỦ, SẢN PHẨM NHẸ NHÀNG LÀM MỜ ĐƯỜNG NHĂN TRÊN DA VÀ THU NHỎ LỖ CHÂN LÔNG ĐỒNG THỜI KIỂM SOÁT DẦU. SỰ BỔ XUNG CỦA PHỨC HỢP FUSHION COMPLEX CUNG CẤP NƯỚC NGAY LẬP TỨC VÀ CẢ NGÀY, MANG ĐẾN CHO DA CẢM GIÁC MÁT MẺ VÀ MƯỢT MÀ KHI CHẠM VÀO. THIẾT KẾ ỐNG NHỎ GIỌT ĐỘC ĐÁO GIÚP BẠN LẤY SẢN PHẨN HOÀN HẢO.