Pro Longwear Lipglass

DUY TRÌ LÂU ĐỘ BÓNG, độ che phủ cao, sử dụng 6 giờ

Son lâu trôi có thể lướt và giữ màu trên da một cách dễ dàng lên đến 6 giờ. Bao phủ môi với độ bóng cao và màu sắc hàng giờ liền giữa các lần dặm lại.