Studio Sculpt Superblack Lash

Tạo khối, định hình, cực kỳ đen

Đầu cọ chải độc đáo có hai hàng riêng biệt như nhánh cây. Mỗi nhánh bắt và bao gọn mi mắt để tách mi, định hình, làm cong và làm dài hơn. Đầu cọ nhỏ hoàn hảo cho việc chạm đến các sợi mi ở góc trong, ngoài và hàng mi dưới, đồng thời công thức dạng kem thấm đẫm sẽ cung cấp độ ẩm mà không làm nặng mi. Hàng mi được chải chuốt đẹp và không gãy rụng.