CHÌ MÀY

EYE BROWS, ĐẦU CHÌ NHỎ, TẠO DÁNG RÕ NÉT

$16.00
10
0.09 g / 0.003 US oz
$16.00
10

Brow Set

CÔNG THỨC DẠNG GEL, TĂNG THÊM ĐỘ BÓNG SÁNG, KHÔNG RƠI VỠ

$17.00
4
8 g / 0.28 US oz
$17.00
4

Fluidline Brow Gelcreme

Gel-Like Formula, Waterproof, Long-Wearing

$16.00 - $17.00
5
3 g / 0.1 US oz
$16.00 - $17.00
5

Pro Longwear Waterproof Brow Set

Gel Formula, Waterproof, Long-Wearing

$17.00
6
5 g / 0.17 US oz
$17.00
6

Veluxe Brow Liner

DẠNG BÚT CHÌ, LÂU TRÔI, CÓ THÊM ĐẦU CỌ CHẢI CHÂN MÀY

$20.00
5
1.19 g / 0.042 US oz
$20.00
5

Brow Finisher

Mechanical-Style, Wax-Like, Non-Sticky

$17.00
0.5 g / 0.017 US oz
$17.00

Penultimate Brow Marker

Pen-Style, Liquid Formula, Long-Wearing

$20.00