Haute & Naughty Too Black Lash

Double Effect, Defining, Volumizing, Super Black

$22.00
9 g / .32 US oz
$22.00

In Extreme Dimension 3D Black Lash

3D Volume, Dramatic, Super Black

$22.00
13 ml / .44 US fl oz
$22.00

Haute & Naughty Lash

HIỆU QUẢ KÉP, GIÚP LÀM SẮC NÉT VÀ DÀY MI

$22.00

Zoom Waterfast Lash

Instant Volume, Dramatic, Waterproof

$17.00
8 g / 0.28 US oz
$17.00

False Lashes Extreme Black

Dramatically Lengthening, Volumizing, Super Black

$22.00
8 g / 0.28 US oz
$22.00

False Lashes

ẤN TƯỢNG, LÀM DÀI, DÀY VÀ CONG MI

$22.00
8 g / 0.28 US oz
$22.00

FALSE LASHES STAY BLACK WATER PROOF MASCARA

ẤN TƯỢNG, LÀM DÀI, DÀY MI, KHÔNG THẤM NƯỚC

$22.00
8 g / 0.28 US oz
$22.00

Extended Play Gigablack Lash

Defining, Waterproof, Super Black

$17.00
5.7GM/.2OZ
$17.00

Studio Sculpt Superblack Lash

Tạo khối, định hình, cực kỳ đen

$17.00
10 g / 0.33 US fl oz
$17.00

Opulash Optimum Black

Long-Lasting Volume, Dramatic, Super Black

$17.00
11 g / 0.38 US oz
$17.00

In Extreme Dimension Lash

3D Volume, Curling, Dramatic

$22.00
13 ml / .44 US fl oz
$22.00

Zoom Fast Black Lash

Instant Volume, Dramatic, Super Black

$17.00
9 g / .32 US oz
$17.00

Zoom Lash

Instant Volume, Lengthening, Dramatic

$17.00
8 g / 0.28 US oz
$17.00

Extended Play Lash

Defining, Waterproof, Washable

$17.00
5.6 g / 0.19 US oz
$17.00

Haute & Naughty Waterproof Lash

HIỆU QUẢ KÉP, GIÚP MI SẮC NÉT, KHÔNG THẤM NƯỚC

$22.00
6 g
$22.00

Studio Sculpt Lash

Tạo khối, định hình, làm dài

$17.00
10 g / 0.33 US fl oz
$17.00

Sized to Go False Lashes

Dramatically Lengthening, Volumizing, Curling

$10.00
4 g / 0.14 US oz
$10.00

Studio Fix Boldblack Lash

Siêu tách biệt, định hình, cực kỳ đen

$17.00
7 g / 0.24 US oz
$17.00

Sized to Go False Lashes Extreme Black

Dramatically Lengthening, Volumizing, Super Black

$10.00
4 g / 0.14 US oz
$10.00

Mineralize Multi-Effect Lash

DƯỠNG MI, DÀY MI, CONG MI

$22.00
13 g / 0.45 US oz
$22.00

Sized to Go Zoom Lash

Instant Volume, Lengthening, Dramatic

$10.00
4 g / 0.14 US oz
$10.00

Sized to Go Zoomfast Black Lash

Instant Volume, Dramatic, Super Black

$10.00
4 g / 0.14 US oz
$10.00

Mixing Medium Lash

Emollient Formula, Colourless, Conditioning

$13.00