224 Tapered Blending Brush

For Powders, Dome-Shaped, Blends Shadow

$32.00
17 cm
$32.00

Brow Set

CÔNG THỨC DẠNG GEL, TĂNG THÊM ĐỘ BÓNG SÁNG, KHÔNG RƠI VỠ

$17.00
8 g / 0.28 US oz
$17.00
3 g / 0.1 US oz
$16.00

Veluxe Brow Liner

DẠNG BÚT CHÌ, LÂU TRÔI, CÓ THÊM ĐẦU CỌ CHẢI CHÂN MÀY

$20.00
1.19 g / 0.042 US oz
$20.00

Mineralize Foundation

Độ che phủ trung bình, bề mặt tự nhiên, cung cấp nước

$35.00
11
10 g / 0.35 US oz
$35.00
11

MÀU MẮT

EYE SHADOW, ĐẬM MÀU, CHUYÊN NGHIỆP, ẤN TƯỢNG

$16.00
2
1.3 g / 0.04 US oz
$16.00
2

Lip Pencil

KẾT CẤU KEM, CHUYÊN NGHIỆP, NGHỆ THUẬT

$16.00
1.45 g / 0.05 US oz
$16.00

Studio Sculpt Lash

Tạo khối, định hình, làm dài

$17.00
10 g / 0.33 US fl oz
$17.00

Cremeblend Blush

Cream Formula, Blendable, Buildable

$22.00
5.6 g / 0.19 US oz
$22.00

Complete Comfort Creme

Hydrating, Soothing, Reduces Redness

$33.00
50 ml / 1.7 US fl oz.
$33.00

Bronzing Powder

ĐỘ PHỦ MỎNG, BỀ MẶT TỰ NHIÊN, ÁNH ĐỒNG RÁM NẮNG

$25.00
10GM/.35OZ
$25.00

Mineralize Charged Water: Revitalizing Energy

Cung cấp nước, CUNG CẤP KHOÁNG CHẤT TỨC THÌ, làm mềm da

$23.00