MÀU MẮT

EYE SHADOW, ĐẬM MÀU, CHUYÊN NGHIỆP, ẤN TƯỢNG

$16.00
1.5 g / 0.05 oz
$16.00

SHEERTONE BLUSH

HƠN 5 KẾT CẤU, CÓ THỂ TĂNG THÊM ĐỘ PHỦ, CHUYÊN NGHIỆP

$22.00
6 g / 0.21 US oz
$22.00

Viva Glam Lipstick

Powerful, Philanthropic, M·A·C Heritage

$16.00
3 g / 0.1 US oz
$16.00

224 Tapered Blending Brush

For Powders, Dome-Shaped, Blends Shadow

$32.00
17 cm
$32.00

Pro Longwear Concealer

sử dụng 15 giờ, chống nước, chống dịch chuyển

$20.00
15
9 ml / 0.30 US fl oz
$20.00
15

Lustreglass

Luscious Shine, Pearly Colour, Non-Tacky

$15.00
4.8 g / 0.17 US oz
$15.00

266 Small Angle Brush

For All Formulas, Angled Tip, Lines Eyes

$20.00
15 cm
$20.00

Cream Colour Base

Cream Formula, Buildable Coverage, Multi-Use

$21.00
3.2GM/.12OZ
$21.00

Lip Pencil

KẾT CẤU KEM, CHUYÊN NGHIỆP, NGHỆ THUẬT

$16.00
1.45 g / 0.05 US oz
$16.00

Blot Powder/Pressed

ĐỘ PHỦ MỎNG, BỀ MẶT TỰ NHIÊN, KIỂM SOÁT DẦU

$26.00
5
12 g / 0.42 US oz
$26.00
5