Zoom Fast Black Lash

Instant Volume, Dramatic, Super Black

$17.00
9 g / .32 US oz
$17.00

Eye Kohl

CÔNG THỨC MỊN MƯỢT, ĐẬM MÀU, BỀ MẶT MỜ/ÁNH NGỌC TRAI

$16.00
1.45 g / 0.05 US oz
$16.00

Brow Set

CÔNG THỨC DẠNG GEL, TĂNG THÊM ĐỘ BÓNG SÁNG, KHÔNG RƠI VỠ

$17.00
8 g / 0.28 US oz
$17.00

Plushglass

High Shine, Volumizing, Conditioning

$20.00
4.2 ml / 0.14 US fl oz
$20.00

Lip Pencil

KẾT CẤU KEM, CHUYÊN NGHIỆP, NGHỆ THUẬT

$16.00
1.45 g / 0.05 US oz
$16.00

266 Small Angle Brush

For All Formulas, Angled Tip, Lines Eyes

$20.00
15 cm
$20.00

MINERALIZE SKINFINISH NATURAL POWDER

Chất khoáng nung, độ che phủ trung bình, bề mặt tự nhiên

$32.00
15
10 g / 0.35 US oz
$32.00
15
6 g / 0.21 US oz
$22.00

252 Large Shader Brush

For Powders/Emollients, Paddle-Shaped, Shades Eyes

$32.00
17 cm
$32.00

Pro Longwear Fluidline Eye Liner And Brow Gel

FLUIDLINE, CÔNG THỨC DẠNG GEL, LÂU TRÔI, SẮC NÉT

$16.00
3 g / 0.1 US oz
$16.00

210 Synthetic Precise Eye Liner Brush

For Liquids/Creams, Extra Fine Tip, Lines Eyes

$20.00
15 cm
$20.00

Strobe Cream

Hydrating, Clarifying, Luminizing

$33.00