9
6 g / 0.21 US oz
$22.00
9
5
6 g / 0.21 US oz
$22.00
5

SHEERTONE BLUSH

HƠN 5 KẾT CẤU, CÓ THỂ TĂNG THÊM ĐỘ PHỦ, CHUYÊN NGHIỆP

$22.00
24
6 g / 0.21 US oz
$22.00
24

Powder Blush / Pro Palette Refill Pan

30+ Shades, 5+ Textures, Portable

$17.00
33
6 g / 0.21 US oz
$17.00
33

Cremeblend Blush

Cream Formula, Blendable, Buildable

$22.00
5
5.6 g / 0.19 US oz
$22.00
5

Cremeblend Blush Pro Palette

Cream Formula, Blendable, Portable

$17.00
5
5.6 g / 0.19 US oz
$17.00
5

MÁ HỐNG

PRO LONGWEAR BLUSH ,8 giờ sử dụng, nhẹ, CHUẨN MÀU

$26.00
11
6 g / 0.21 US oz
$26.00
11

Pro Longwear Blush Pro Palette

8 giờ sử dụng, CHUẨN MÀU, tiện lợi

$19.00
11
6 g / 0.21 US oz
$19.00
11

MÁ HỒNG

MINERALIZE BLUSH,Chất khoáng nung, nhẹ, độ che phủ mỏng

$27.00
9
3.2 g / .12 US oz
$27.00
9

Cream Colour Base

Cream Formula, Buildable Coverage, Multi-Use

$21.00
18
3.2 g / .12 US oz
$21.00
18

Cream Colour Base Pro Palette

Cream Formula, Multi-Use, Professional

$14.00
18
3.2 g / .12 US oz
$14.00
18

Casual Colour

Cream Formula, Multi-Use, Luminizing

$22.00
6
2.5 ml / 0.08 US fl oz
$22.00
6

Wash & Dry Powder Blush

2 Shades, Buildable Coverage, Professional

$24.50
2
6 g / 0.21 US oz
$24.50
2