M·A·C Studio Nail Lacquer

LÂU TRÔI, ĐẬM MÀU, ĐỘ BÓNG CAO

$12.00
34
10 ml / 0.34 US fl oz
$12.00
34

M·A·C Studio Overlacquer

Lâu trôi, bề mặt bề, lót móng

$12.00
10 ml / 0.34 US fl oz
$12.00

M·A·C Studio Matte Overlacquer

Sơn bóng, bề mặt thay đổi, hiệu ứng mờ

$12.00
10 ml / 0.34 US fl oz
$12.00

M·A·C Studio Underlacquer

Lâu trôi, bề mặt bền, lót móng

$12.00
10 ml / 0.34 US fl oz
$12.00

Texturize (Top Coat)

Top Coat, Transforms Finish, Textured Effect

$12.00
10 ml / 0.34 US fl oz
$12.00

Shadow (Top Coat)

Top Coat, Transforms Colour, Darkened Effect

$12.00
10 ml / 0.34 US fl oz
$12.00

Liquid Pigment (Top Coat)

Top Coat, Transforms Colour, Cool Pearlescence

$12.00
3
10 ml / 0.34 US fl oz
$12.00
3

Highlight (Top Coat)

Top Coat, Transforms Colour, Cool Pearlescence

$12.00
10 ml / 0.34 US fl oz
$12.00

Wash & Dry Studio Nail Lacquer

Long-Wearing, Rich Colour, High Gloss

$13.50
2
10 ml / .34 US oz
$13.50
2