Prep + Prime BB Beauty Balm SPF 35

Định hình Lớp Trang điểm, Giảm Bóng nhờn,
Cho Tất cả Tông màu da

$30.00
12
40 ml / 1.3 US fl oz
$30.00
12

LÓT NỀN MÀU

PREP + PRIME BB BEAUTY BALM COMPACT SPF 30 ,
Làm đều tông màu da, cung cấp nước, SPF 30

$30.00
12
8 g / 0.28 US oz
$30.00
12

LÓT NỀN MÀU

PREP + PRIME CC COLOUR CORRECTING SPF 30,HIỆU CHỈNH MÀU SẮC, KIỂM SOÁT DẦU, CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG SPF30

$30.00
4
30 ml / 1.0 US fl oz
$30.00
4

Prep + Prime CC Colour Correcting Compact

Hiệu chỉnh màu, Định hình lớp trang điểm,
có thể mang theo

$26.00
4
8.0 g / .28 US oz
$26.00
4

Prep + Prime CC Colour Correcting Loose

Colour Corrects, Sets Makeup, Reduces Shine

$26.00
4
9 g / .32 US oz
$26.00
4