Studio Fix Pastels

Độ che phủ cao, bề mặt mờ, kiểm soát bóng nhờn

$27.00
15 g / .52 US oz
$27.00

Set Powder

Sheer Coverage, Matte Finish, Silky Texture

$26.00 - $32.00
5
30 g / 1.1 US oz
$26.00 - $32.00
5

Studio Finish Face Powder

Làm đều độ che phủ, bề mặt rạng rỡ, chất nhuộm màu

$22.00