Studio Tech Sponge / 2

Dành cho Studio Tech, chất lượng chuyên nghiệp, sử dụng lại được

Bông mút hình tròn được thiết kế đặc biệt để sử dụng với nền Studio Tech. Chất lượng chuyên nghiệp. Hiệu quả cao. Giúp tán sản phẩm hoàn hảo và những sản phẩm nền khác. Có thể giặt/tái sử dụng. Một gói 2 bông mút.