Full Lash Curler

KÍCH THƯỚC VỪA VẶN, BẤM CONG MI, DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Bấm mi của chúng tôi độc quyền với màu đen của M·A·C. Với thao tác đơn giản "bấm và thả", định hình cho hàng mi của bạn cong mềm tự nhiên. Dùng trước khi chải mascara.