Brow Set

CÔNG THỨC DẠNG GEL, TĂNG THÊM ĐỘ BÓNG SÁNG, KHÔNG RƠI VỠ

Sản phẩm dạng gel dùng cọ chải giúp định hình dáng chân mày. Tăng thêm độ bóng và chải chuốt. Không rơi vỡ hay làm khô cứng chân mày. Có dạng màu và trong suốt. Đồng thời có thể chải mi hoặc tóc mai.