Prep + Prime Transparent Finishing Powder

Định hình Lớp Trang điểm, Giảm Bóng nhờn,
Cho Tất cả Tông màu da

Phấn phủ mịn không màu để định hình lớp trang điểm và giảm bóng nhờn. Trong suốt mịn màng phù hợp với tất cả sắc da. Sử dụng trên lớp trang điểm hoặc sử dụng trên da sạch, đã dùng dưỡng ẩm nhằm có bề mặt mịn mượt.