Prep + Prime Lash

Lót mi, Dưỡng ẩm, Tăng cường tác dụng của Mascara

Tăng cường hiệu quả mascara bằng sản phẩm lót mi. Sản phẩm lót mi, khi khô có màu trắng nhẹ. Tăng cường độ dày và độ dài của tất cả mascara. Giúp mascara lâu trôi hơn.