Eye Kohl

CÔNG THỨC MỊN MƯỢT, ĐẬM MÀU, BỀ MẶT MỜ/ÁNH NGỌC TRAI

Chì mềm mịn tạo nên những đường sắc nét giúp bạn tạo dáng mắt bằng nhiều màu phong phú cùng với bề mặt mịn mượt, mờ/ánh ngọc trai. Đã qua kiểm nghiệm nhãn khoa.