MÀU MẮT

EYE SHADOW, ĐẬM MÀU, CHUYÊN NGHIỆP, ẤN TƯỢNG

PHẤN MẮT GIÀU CÁC HẠT MÀU. TÁN ĐỀU MỊN MƯỢT. CÓ THỂ DÙNG ƯỚT HOẶC KHÔ. CÓ RẤT NHIỀU MÀU VÀ KẾT CẤU CŨNG NHƯ BỀ MẶT KHÁC NHAU.