CHÌ MÔI

PRO LONGWEAR LIP PENCIL ,8 giờ sử dụng, giàu màu sắc, chống dịch chuyển

Thế hệ mới của công nghệ chì môi lâu trôi. Lướt nhẹ nhàng và bám trên môi ngay lập tức. Định hình dễ dàng viền đường môi với màu sắc tươi sáng. Công thức lâu trôi chống dịch chuyển tăng lên giữa các lần dặm lại.