Lip Pencil

KẾT CẤU KEM, CHUYÊN NGHIỆP, NGHỆ THUẬT

Sản phẩm dạng chì để tạo nét, tô viền và màu môi. Chì môi lip pencil có kết cấu kem mềm hoàn hảo cho đường viên môi cũng như tô màu môi. Có sẵn nhiều màu phù hợp với rất nhiều son khác nhau.