MINERALIZE SKINFINISH NATURAL POWDER

Chất khoáng nung, độ che phủ trung bình, bề mặt tự nhiên

$32.00
15
10 g / 0.35 US oz
$32.00
15

MINERALIZE SKINFINISH

MINERALIZE SKINFINISH,KHOÁNG CHẤT DẠNG BÁNH, ĐỘ PHỦ MỎNG, TẠO ĐIỂM NHẤN SÁNG

$32.00
5
10 g / 0.35 US oz
$32.00
5

Bronzing Powder

ĐỘ PHỦ MỎNG, BỀ MẶT TỰ NHIÊN, ÁNH ĐỒNG RÁM NẮNG

$25.00
4
10 g / 0.35 US oz
$25.00
4

Shaping Powder Pro Palette

Buildable Coverage, Smooth Finish, Highlighting

$17.00
5
6 g / 0.21 US oz
$17.00
5

Blot Powder/Pressed

ĐỘ PHỦ MỎNG, BỀ MẶT TỰ NHIÊN, KIỂM SOÁT DẦU

$26.00
5
12 g / 0.42 US oz
$26.00
5

Blot Powder/Loose

Sheer Coverage, Matte Finish, Controls Oil

$26.00
11GM/.38OZ
$26.00

Sculpting Powder Pro Palette

Sheer Coverage, Matte Finish, Contouring

$17.00
5
6 g / 0.21 US oz
$17.00
5

Select Sheer/Pressed

ĐỘ PHỦ MỎNG, BỀ MẶT MỜ TỰ NHIÊN, CỰC NHẸ

$26.00
13
12 g / 0.42 US oz
$26.00
13

PHẤN PHỦ

STUDIO CAREBLEND / PRESSED POWDER , Kết cấu như kem, bề mặt tự nhiên, thoải mái

$26.00
8
10 g / 0.35 US oz
$26.00
8

Set Powder

Sheer Coverage, Matte Finish, Silky Texture

$26.00 - $32.00
5
30 g / 1.1 US oz
$26.00 - $32.00
5

Studio Sculpt Defining Powder

Công thức như gel, độ che phủ có thể tăng được, lâu trôi

$32.00
8
10 g / 0.35 US oz
$32.00
8

Pro Longwear Powder/Pressed

Long-Wearing, Medium Coverage, Waterproof

$26.00
11
11 g / 0.39 US oz
$26.00
11

Sheer Mystery Powder

Sheer Coverage, Matte Finish, Luminous

$60.00
4
8 g / 0.28 US oz
$60.00
4

Studio Finish Face Powder

Làm đều độ che phủ, bề mặt rạng rỡ, chất nhuộm màu

$22.00
40 g / 1.4 US oz
$22.00

Prep + Prime Transparent Finishing Powder

Định hình Lớp Trang điểm, Giảm Bóng nhờn,
Cho Tất cả Tông màu da

$26.00
8 g / 0.28 US oz
$26.00

PHẤN KIỀM DẦU

PREP + PRIME TRANSPARENT FINISHING POWDER / PRESSED, Định hình Lớp Trang điểm, Giảm Bóng DẦU,
Cho Tất cả Tông màu da

$26.00
6.3 g / 0.22 US oz
$26.00

Studio Fix Pastels

Độ che phủ cao, bề mặt mờ, kiểm soát bóng nhờn

$27.00
15 g / .52 US oz
$27.00

STUDIO FIX POWDER PLUS FOUNDATION

STUDIO FIX POWDER PLUS FOUNDATION, ĐỘ PHỦ TRUNG BÌNH, BỀ MẶT MỜ, KIỂM SOÁT DẦU

$27.00
46
15 g / .52 US oz
$27.00
46

Beauty Powder

Sheer Colour, Fine Shimmery Finish, Multi-Use

$26.00

Highlight Powder

Sheer Coverage, Luminous Finish, Highlighting

$32.00

Wash & Dry HighLight Powder

Gradient Effect, Sheer Coverage, Highlighting

$35.50
1 ml / .03 US oz
$35.50

Wash & Dry Bronzing Powder

Sheer Coverage, Natural Finish, Sun-Kissed

$27.50
2
10 g / .35 US oz
$27.50
2

Wash & Dry Studio Sculpt Defining Bronzing Powder

Buildable Coverage, Cream-Like Texture, Natural Finish

$35.50
2
10 g / .35 US oz
$35.50
2