Studio Sculpt Defining Powder

Công thức như gel, độ che phủ có thể tăng được, lâu trôi

Phấn phủ dạng gel cô đặc lâu trôi lướt trên da và dễ dàng pha trộn để có kiểu trang điểm hoàn hảo. Được tạo ra bằng cách hồ sản phẩm trong nhiệt, công thức phấn sẽ bắt đầu ở dạng gel lỏng và được làm khô thành thể phấn để mang đến cảm giác mịn độc đáo. Có thể sử dụng riêng, trên lớp dưỡng ẩm hoặc dùng để định hình lớp trang điểm. Có độ che phủ mỏng và có thể tăng thêm theo từng lớp phủ.