Blot Powder/Pressed

ĐỘ PHỦ MỎNG, BỀ MẶT TỰ NHIÊN, KIỂM SOÁT DẦU

Phấn nén kiểm soát dầu nhờn độc đáo giúp định vị lớp nền và hoàn tất cho khuôn mặt đồng bù thêm chút màu sắc cũng như kết cấu mà không thay đổi lớp nền. Thích hợp dùng trong môi trường chuyên nghiệp thường xuyên phải dặm lại hoặc dặm lại trang điểm trong ngày. Mang đến độ phủ mỏng và bề mặt tự nhiên.