Bronzing Powder

ĐỘ PHỦ MỎNG, BỀ MẶT TỰ NHIÊN, ÁNH ĐỒNG RÁM NẮNG

Phấn có màu nhẹ cho hiệu ứng màu sắc và highlight nhẹ, tự nhiên trên da. Hoàn hảo để cân bằng sắc da, mang đến kiểu trang điểm rám nắng, tự nhiên; hay để tạo điểm nhấn ánh đồng. Được hình thành với công thức đem lại độ mịn mượt, tán đều trên tất cả các loại da.