M·A·C Studio Chromagraphic Pencil

công thức mịn, giàu màu sắc, lâu trôi

Chì đầu mềm, mịn lý tưởng để kẻ mắt hoặc vẽ đường viền và định hình các kiểu trang điểm. Có thể dùng đậm, ấn tượng hoặc nhẹ nhàng với đường nét rõ ràng, giàu màu sắc.